Strefa komfortu

Coraz częściej spotykając się i rozmawiając z ludźmi, którzy odnoszą jakieś sukcesy w Marketingu Sieciowym widzę pewną zależność, która łączy ich wszystkich. Każda z tych osób znalazła się kiedyś w pewnej sytuacji życiowej, w której została przekonana przez kogoś lub […]

Suplementy diety – cóż to jest?

Pod pojęciem SUPLEMENTY DIETY kryje się bardzo szeroki zakres różnego rodzaju żywności jak i dodatków żywnościowych. Za suplementy diety ogólnie uważa się wzbogacone produkty spożywcze oraz tabletki, kapsułki, soki, żele itp. produkty, których spożycie przynosi większe korzyści zdrowotne, niż te […]

Multi Level Marketing – jak to jest…

Multi Level Marketing, czyli Marketing Wielopoziomowy inaczej nazywany   Marketingiem Sieciowym.Ta branża w ostatnich latach zaczy na być coraz bardziej uznawan ą przez świat biznesu na wszystkich kontynentach. Największy rozwój marketingu sieciowego odnotowano w Stanach Zjednoczonych i Japonii, w tych […]