Osada Jaćwiesko-Pruska w Oszkiniach

Oszkinie, to mała miejscowość  k/Puńska na Suwalszczyźnie. Gdyby nie Osada Jaćwiesko-Pruska, która tu powstaje za sprawa Piotra Łukaszewicz, pewnie nikt by o nie słyszał. Między innymi te tereny Suwalszczyzny były zamieszkiwane przed wiekami przez plemiona Jaćwingów i Prusaków. To właśnie […]